De omgeving van Marketing

Een vraag waarmee ondernemers vaak geconfronteerd worden is: Wat is marketing eigenlijk? Het is een heel makkelijk vraag, maar het antwoord op zich lijkt niet altijd heel makkelijk te zijn. Echter zal er in dit artikel worden getracht om er een wat simpele antwoord op te geven. Marketing komt van het Engels gezegde: Getting the market(markt aandeel winnen). Marketing is cruciaal voor succes. Om marketing te begrijpen, dien je jezelf even wat te verdiepen in de materie. Echter bestaat de mogelijkheid er dat jij als leek op een of ander manier in de war raak van al het uitleg van experts en ‘zogenaamde experts. Het ligt niet in de bedoeling te pretenderen dat de informatie in dit artikel tot de groep van de beste behoort, maar zeker niet tot de groep van de slechtste. Het ligt uiteindelijk aan de lezer te bepalen als die wat heeft kunnen meenemen van de geleerde lessen en die kon toepassen aan zijn of haar onderneming om er wat succes mee te kunnen boeken(https://www.youtube.com/watch?v=4Nvtll-Bs4Y).

De te behandelen onderwerpen in dit stuk zijn:

  • Analyseren van een omgeving
  • Strategische Keuze
  • Implementatie

 

 Analyseren van een omgeving

Om te beginnen heeft Marketing te maken met omgevingen. Omgevingen kunnen groot zijn(Macro omgevingen), bedrijfstak(Meso omgeving) en organisatie niveau(Micro omgeving). De laatste twee zijn makkelijk te snappen. De macro omgeving heeft te maken met omgevingen als landen of zelfs de hele wereld. Denk aan bijvoorbeeld BMW die zich niet alleen tot Duitsland heeft gehouden, maar een marketing strategie heeft bedacht om de hele wereld te kunnen bereiken. Marketeers houden zich eigenlijk bezig met het analyseren van wat er eigenlijk in een omgeving gebeurt.

Strategische Keuze

Deze analyse moete uiteindelijk leiden tot een strategische keuze van de organisatie. De strategische keuze wordt vaak gemaakt op het aller hoogste niveau van de organisatie. Een organisatie kan überhaupt nadenken over als ze wil groeien, vaardigheden wil ontwikkelen of marktleider wil worden. Dat zin strategische keuzes die vanaf het begin van de marketingfase moeten worden gemaakt. Zijn deze keuzes niet in place, dan bestaat er grootkans dat de organisatie de bal mis slaat. Uiteindelijk zal al de moeite en energie dat wordt geïnvesteerd, tot negatief resultaat kunnen leiden.

Implementatie

Uiteindelijkmoeten a de keuzes die zijn gemaakt, en besluiten zijn genomen, worden geïmplementeerd. De implementatie van de marketeer geschied op basis van de 5 P’s.

  • Product
  • Plaats
  • Prijs
  • Promotie
  • Proces
  • Personeel

Stel dat er vanuit een marketingperspectief naar voren komt dat Nederland vergrijst. Hoe speelt de Marketeer nu in op dit gegeven? Wat is je strategie je zou bijvoorbeeld de 65plussers als doelgroep kunnen kiezen. Het moment je dat gekozen hebt, is de vraag: wat ga je doen? Ga je makkelijke processen ontwikkelen voor ouderen? Ga je prijsverschillen invoeren voor 65 plussers? Ga je andere producten maken zoals de verzekeringswereld dat doet? Ga je personeel inzetten om de ouderen te helpen? Ga je promotie maken naar de 65 plussers toe? En hoe doe je dit allemaal?

Je ziet hier dat omgevingsanalyse, strategie en implementatie het hele vakgebied van marketing omvatten(https://www.youtube.com/watch?v=tvkGBY7M8uI).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *